KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE GODZIN URZĘDOWANIA INSPEKTORATU W DNIU 2 MAJA 2014 r. Kraków, dnia 29.04.2014 r.

W związku z pismem Szefa Służby Cywilnej z dnia 24 kwietnia 2014 r., znak: DSC.3521-9 (1) /14/MZ.PD w sprawie pracy w dniu 2 maja 2014 r. urzędników służby cywilnej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że dzień 2 maja 2014 r. jest dniem pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, w jego regularnych godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30. Godziny funkcjonowania dziennika podawczego oraz przyjmowania stron również pozostają bez zmian.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI WYDANY W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ TRUDNĄ SYTUACJĄ POGODOWĄ, SPOWODOWANĄ WYSTĘPOWANIEM SILNYCH WIATRÓW Kraków, dnia 06.12.2013 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z zaistniałą sytuacją pogodową, związaną z występowaniem silnych wiatrów, przypomina kierownikom budowy o ich obowiązkach, dotyczących skutecznego zabezpieczenia terenu budów, prowadzonych na obszarze Miasta Krakowa.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Powiat Grodzki zwraca się również, do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, zlokalizowanych na ternie Miasta Krakowa o zwrócenie wzmożonej uwagi na zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI PO KONTROLI USZKODZENIA ZADASZENIA TRYBUNY POŁUDNIOWEJ MIEJSKIEGO STADIONU IM. HENRYKA REYMANA W KRAKOWIE
W wyniku przeprowadzonych dnia 30.01.2013 r. czynności kontrolnych, w sprawie uszkodzenia poszycia zadaszenia Miejskiego Stadionu im. Henryka Reymana w Krakowie stwierdzono nieprawidłowości związane z utrzymaniem przedmiotowego obiektu. (...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE USZKODZENIA ZADASZENIA TRYBUNY POŁUDNIOWEJ MIEJSKIEGO STADIONU IM. HENRYKA REYMANA W KRAKOWIE
W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych dnia 29.01.2013 r., w sprawie uszkodzenia zadaszenia trybuny południowej Miejskiego Stadionu im. Henryka Reymana w Krakowie upoważnieni inspektorzy PINB w Krakowie - Powiat Grodzki ustalili, (...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki  przypomina właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m² o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 30(...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĘPOWAĆ PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO, ZWIĄZANYCH Z ULATNIANIEM SIĘ TLENKU WĘGLA (CO)
Tlenek węgla (CO) jest to gaz lżejszy od powietrza, bezzapachowy, bezbarwny, silnie toksyczny. Tlenek węgla jest gazem szybko przenikającym do krwioobiegu, powodując niedotlenienie tkanek, w pierwszej kolejności uszkadzając układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy. Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem węgla, (...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE USUWANIA POKRYWY ŚNIEZNEJ ZALEGAJĄCEJ NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów(...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich(...)
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A
 
Sekretariat
(+48) 012 616-56-40
Fax
(+48) 012 616-56-41
E-mail
pinb@pinb-grodzki.krakow.pl
 
Kancelaria
(+48) 012 616-56-60
Fax
(+48) 012 616-56-61