KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że tut. organ nadzoru budowlanego włączył się w akcję pomocy gminom dotkniętym skutkom nawałnic, jakie przeszły nad Polską w sierpniu 2017 r.

Inspektorzy PINB w Krakowie - Powiat Grodzki udali się na tereny dotknięte skutkami nawałnic w województwach: kujawsko- pomorskim i wielkopolskim. Wspomagają władze lokalne w ocenianiu stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych, celem zapewnienia jak najszybszej pomocy osobom poszkodowanym.
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYPOSAŻONYCH W PIECE GAZOWE” {czytaj więcej}.

 
Warsztaty „REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH I PROCESU PRZYJMOWANIA ICH DO UŻYTKOWANIA W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE.” {czytaj więcej}.

 
SPRAWOZDANIE O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE – POWIAT GRODZKI W 2016 ROKU, NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERNIE MIASTA KRAKÓW {czytaj więcej}.

 
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016 W KRAKOWIE

Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Właściciele i Zarządcy obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Krakowa.

W Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016r. odbędą się Światowe Dni Młodzieży 2016 - wielkie międzynarodowe wydarzenie, w którym uczestniczyć będzie, jak się szacuje, ponad dwa miliony młodych pielgrzymów i innych gości. Obecność Jego Świątobliwości Papieża Franciszka nadaje temu wydarzeniu rangę wizyty państwowej. (...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z okresem zimowym i pojawieniem się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska (...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE POWIAT GRODZKI Z DNIA 15.05.2015 R. W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki przypomina właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja 2015 r., której przedmiotem jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). (...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE OBIEKTU BUDOWLANEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL. LEMA 7 z dnia 10.02.2015r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że udzielił pozwolenia na użytkowanie dla obiektu budowlanego hali widowiskowo-sportowej położonej w Krakowie przy ul. Lema 7 po przeprowadzeniu przez uprawnionych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki kontroli przedmiotowego obiektu w dniach 17.04.2014 r., 23.04.2014 r., 28.04.2014 r., 09.05.2014 r. (...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich(...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĘPOWAĆ PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO, ZWIĄZANYCH Z ULATNIANIEM SIĘ TLENKU WĘGLA (CO) z dnia 27 października 2014r.
Tlenek węgla (CO) jest to gaz lżejszy od powietrza, bezzapachowy, bezbarwny, silnie toksyczny. Tlenek węgla jest gazem szybko przenikającym do krwioobiegu, powodując niedotlenienie tkanek, w pierwszej kolejności uszkadzając układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy. Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem węgla, (...)
 
UZUPENIENIE KOMUNIKATU POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że w dniu 17.10.2014 r. dokonano kolejnej kontroli w terenie, zobowiązano inwestora do wykonania robót zabezpieczających i uporządkowania terenu.

W chwili obecnej wykonywane jest zabezpieczenie budynku przy ul. Floriańskiej nr 30 przed opadami atmosferycznymi.

Dodatkowo PINB w Krakowie - Powiat Grodzki zobowiązał do dokonania sprawdzenia przewodów kominowych i instalacji gazowej w budynku nr 30.

Po zakończeniu robót zabezpieczających i pozytywnym wyniku kontroli kominów i instalacji będzie możliwe użytkowanie budynku nr 30 bez poddasza, które nadal pozostaje wyłączone z użytkowania.

Zobowiązano inwestora do opracowania ekspertyzy odnoszącej się do aktualnego stanu.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI Z DNIA 17.10.2014 R. W SPRAWIE ZAWALENIA SIĘ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ W PODDASZU OFICYNYNA TERENIE INWESTYCJI PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 28 I UL. ŚW. MARKA 18 W KRAKOWIE.

W dniu 16.10.2014 r. inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w wyniku wezwania z Centrum Zarządzania Kryzysowego udali się niezwłocznie na teren inwestycji przy ul. Floriańskiej 28 i ul. Św. Marka 18 w Krakowie, na którym doszło do zdarzenia zawalenia się części istniejącej ściany szczytowej w poddaszu oficyny. Materiał z murowanej ściany spadł na dach sąsiedniego budynku oficyny przy ul. Floriańskiej 30 oraz na podworzec. W wyniku zaistnienia zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Inwestor robót budowlanych przy ul. Floriańskiej 28 i ul. Św. Marka 18 dysponuje ostateczną decyzją o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych. Budowa prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany.

W wyniku podjętych przez PINB w Krakowie - Powiat Grodzki czynności kontrolnych wyłączono z użytkowania budynek oficyny wraz z podworcem.

W dniu dzisiejszym inspektorzy nadzoru budowlanego prowadzą dalsze czynności w terenie, w których uczestniczą również - inwestor, uczestnicy procesu budowlanego i zarządca uszkodzonego budynku.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE GODZIN URZĘDOWANIA INSPEKTORATU W DNIU 2 MAJA 2014 r. Kraków, dnia 29.04.2014 r.

W związku z pismem Szefa Służby Cywilnej z dnia 24 kwietnia 2014 r., znak: DSC.3521-9 (1) /14/MZ.PD w sprawie pracy w dniu 2 maja 2014 r. urzędników służby cywilnej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że dzień 2 maja 2014 r. jest dniem pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, w jego regularnych godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30. Godziny funkcjonowania dziennika podawczego oraz przyjmowania stron również pozostają bez zmian.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI WYDANY W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ TRUDNĄ SYTUACJĄ POGODOWĄ, SPOWODOWANĄ WYSTĘPOWANIEM SILNYCH WIATRÓW Kraków, dnia 06.12.2013 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z zaistniałą sytuacją pogodową, związaną z występowaniem silnych wiatrów, przypomina kierownikom budowy o ich obowiązkach, dotyczących skutecznego zabezpieczenia terenu budów, prowadzonych na obszarze Miasta Krakowa.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Powiat Grodzki zwraca się również, do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, zlokalizowanych na ternie Miasta Krakowa o zwrócenie wzmożonej uwagi na zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI PO KONTROLI USZKODZENIA ZADASZENIA TRYBUNY POŁUDNIOWEJ MIEJSKIEGO STADIONU IM. HENRYKA REYMANA W KRAKOWIE
W wyniku przeprowadzonych dnia 30.01.2013 r. czynności kontrolnych, w sprawie uszkodzenia poszycia zadaszenia Miejskiego Stadionu im. Henryka Reymana w Krakowie stwierdzono nieprawidłowości związane z utrzymaniem przedmiotowego obiektu. (...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE USZKODZENIA ZADASZENIA TRYBUNY POŁUDNIOWEJ MIEJSKIEGO STADIONU IM. HENRYKA REYMANA W KRAKOWIE
W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych dnia 29.01.2013 r., w sprawie uszkodzenia zadaszenia trybuny południowej Miejskiego Stadionu im. Henryka Reymana w Krakowie upoważnieni inspektorzy PINB w Krakowie - Powiat Grodzki ustalili, (...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki  przypomina właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m² o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 30(...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĘPOWAĆ PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO, ZWIĄZANYCH Z ULATNIANIEM SIĘ TLENKU WĘGLA (CO)
Tlenek węgla (CO) jest to gaz lżejszy od powietrza, bezzapachowy, bezbarwny, silnie toksyczny. Tlenek węgla jest gazem szybko przenikającym do krwioobiegu, powodując niedotlenienie tkanek, w pierwszej kolejności uszkadzając układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy. Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem węgla, (...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE USUWANIA POKRYWY ŚNIEZNEJ ZALEGAJĄCEJ NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów(...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich(...)
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A
 
Sekretariat
(+48) 12 616-56-40
Fax
(+48) 12 616-56-41
Kontakt Elektroniczny

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o przyjmowaniu podań

 
 
Kancelaria
(+48) 12 616-56-60
Fax
(+48) 12 616-56-61